Al doilea

Секу́нда (русское обозначение: с; международное: s; графическое: ) — единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ) и системы СГС. Кроме того, является единицей времени и относится к числу основных единиц в системах МКС, МКСА , МКСК, МКСГ, МКСЛ, МСК, МСС, МКГСС и МТС[1].

Представляет собой интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями энергии основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при 0 К. Точный текст действовавшего определения секунды, утверждённого XIII Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1967 году, таков[2][3]:

Секунда — время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

В 1997 году Международный комитет мер и весов (МКМВ) уточнил, что данное определение относится к атому цезия, находящемуся в покое при температуре 0 К[2].

Multiplii și submultiplii

д.

Multiplii Dolnye
magnitudinea titlu desemnare magnitudinea titlu desemnare
10 1 с декасекунда das das 10 −1 с decizează ds ds
102 с гектосекунда gs hs 10−2 с centisecund ss cs
10 3 s kilosecundă ks ks 10−3 с milisecundă Domnișoară Domnișoară
10 6 s Megasecond DOMNIȘOARĂ Domnișoară 10 −6 s microsecundă Domnișoară µs
109 с GIGASECOND Gs Gs 10 −9 s nanosecundă ns ns
10 12 s terasecundă Ts Ts 10−12 с пикосекунда ps ps
1015 с петасекунда Ps PS 10 -15 s фемтосекунда fs fs
10 18 s exasecond Es Es 10 -18 s attosecundă as la fel de
10 21 s zettasecundă Зс ZS 10 −21 s zeptosecundă zs zs
10 24 s иоттасекунда Este Da 10−24 с иоктосекунда este da
     recomandat pentru utilizare      aplicarea nu este recomandată      не применяются или редко применяются на практике

Echivalența cu alte unități de timp

1 секунда равна:

Originea numelui

Термин заимствован в XVIII веке из латыни, где secunda, буквально «вторая» — сокращение выражения pars minuta secunda — «часть мелкая вторая» (часа), в отличие от pars minuta prima — «часть мелкая первая» (часа). Слово секунда происходит от латинского словосочетания secunda divisio[4]. Это означает второе деление часашестидесятиричной системе счисления).

e.

În Babilon , după 300 î.Hr. e. Ziua a fost împărțită în mod sexual, adică până la 60 de ani, segmentul rezultat a fost împărțit la alte 60, apoi din nou cu 60, și așa mai departe, până la cel puțin șase cifre după separatorul sexagesimal (care a dat o precizie de mai mult de două moderne microsecunde). De exemplu, lungimea anului lor a folosit un număr fracțional de 6 cifre a lungimii unei zile, deși nu au fost capabili să măsoare fizic un interval atât de mic. Un alt exemplu este durata lunii sinodice pe care au determinat -o, care a fost 29; 31.50.8.20 zile (patru cifre sexage ale fracției), care a fost repetată de Hipparchus și Ptolemeu și care este acum durata lunii sinodice medii în calendarul evreiesc , deși calculat ca 29 de zile 12 ore și 793 heleks (unde 1080 heleks alcătuiesc 1 oră) [6] . Babilonienii nu au folosit unitatea de timp „Ora”, în schimb au folosit o dublă oră de 120 de minute moderne, precum și un grad de timp de 4 minute și o „a treia parte” de 3 1 ⁄ 3 secunde moderne ( Helek în calendarul evreiesc modern) [7] .dar aceste unități mai mici nu le-au mai împărțit. Niciuna dintre părțile sexagesimale ale zilei nu a fost folosită vreodată ca unitate independentă de timp.

În anul 1000, savantul persan Al-Biruni a determinat perioadele lunilor complete pentru săptămâni specifice în ceea ce privește numărul de zile, ore, minute, secunde, treimi și sferturi, numără de duminică la prânz [8] . În 1267, filosoful englez și naturalistul Roger Bacon a stabilit intervalele de timp între lunile complete în numărul de ore, minute, secunde, treimi și sferturi ( Horae , Minuta , Secunda , Tertia , Quarta ) după amiază în anumite zile [9] . Al treilea  - „al treilea”, în sensul „a treia diviziune a orei”, - există pentru a desemna 1 60 de secunde și acum în unele limbi, cum ar fi poloneză. Tercja și tur. salise , totuși, această unitate este puțin folosită și perioadele mici de timp sunt exprimate în secunde zecimale (miimi, milionimi etc.).

Prima instanță cunoscută a unui ceas de primăvară cu o mână second este un ceas necunoscut cu imaginea lui Orfeu din colecția Fremersdorf, datată între 1560 și 1570 [ 10] : 417–418 [11] . În sfertul al III-lea al secolului al XVI-lea, enciclopedul otoman Takiyuddin Ash-Shami a creat un ceas cu mărci la fiecare 1/5 de minut [12] . În 1579, producătorul de ceasuri elvețiene și instrumentele Jost Bürgi a proiectat un ceas pentru Landgrave Wilhelm IV care a prezentat secunde [10] : 105 .

În 1581, omul de știință danez Tycho Brahe a reproiectat ceasul în observatorul său, care a arătat minute, astfel încât a arătat și câteva secunde. Cu toate acestea, mecanismul nu a fost încă suficient de dezvoltat pentru a măsura secunde cu o precizie acceptabilă. În 1587, Tycho Brahe a arătat supărare că citirile celor patru ceasuri ale sale diferă între ele cu ± 4 secunde [10] : 104 .

Măsurarea secundelor cu o precizie suficientă a devenit posibilă odată cu invenția ceasurilor mecanice , ceea ce a permis „timpul mediu” (spre deosebire de „timpul relativ” arătat de Sundials). În 1644, matematicianul francez Marin Mersenne a calculat că un pendul de 39,1 inci (0,994 m) ar avea o perioadă de oscilație sub gravitație standard exact 2 secunde - 1 secundă pentru a merge mai departe și 1 secundă pentru a vă deplasa înapoi - permițând să contezi astfel secunde precise.

În 1670, producătorul de ceasuri din Londra, William Clement, a adăugat un al doilea pendul la ceasul original al pendulului original al lui Christian Huygens [13] . Din 1670 până în 1680, Clement și -a îmbunătățit mecanismul de mai multe ori, după care a prezentat cabinetul de ceas pe care l -a făcut publicului. Acest ceas a folosit un mecanism de evadare a ancorei cu un pendul pentru secunde care arăta secundele pe un sub-cadran mic. Acest mecanism, datorită mai mică frecării, a necesitat mai puțină energie decât scăderea pinului utilizat anterior și a fost suficient de precis pentru a măsura secunde ca 1 ⁄ 60 minute. Timp de câțiva ani, producția de astfel de ceasuri a fost stăpânită de ceasornicarii englezi, apoi s-a răspândit în alte țări. Astfel, de acum încolo a devenit posibilă măsurarea secundelor cu acuratețea corespunzătoare.

Как единица времени, секунда (в том значении, что час делится на 60 два раза, первый раз получаются минуты, во второй раз ( second ) — секунды) вошла в английский язык в конце XVII века, примерно за сто лет перед тем, как она была с достаточной точностью измерена. Учёные и исследователи, писавшие на латыни, такие, например, как Роджер Бэкон , Тихо Браге и Иоганн Кеплер , использовали латинский термин secunda с тем же самым значением, начиная ещё с 1200-х годов.

În 1832, matematicianul german Carl Friedrich Gauss a propus utilizarea celui de -al doilea ca unitate de bază a timpului în sistemul său de unități , care folosește milimetrul și miligramul împreună cu a doua. Asociația British Science ( English  British Science Association ), în 1862, a decis că „toți oamenii de știință au fost de acord să folosească al doilea timp al timpului solar ca unitate de timp” ( Engleză.  Toți oamenii de știință sunt de acord să folosească al doilea timp al solarului ca timp solar ca unitatea de timp [14] ). Asociația a dezvoltat sistemul de unități CGS (centimetru-gram-secund) în 1874, care în următorii șaptezeci de ani a fost înlocuit treptat de sistemul MKS (Meter-Kilogram-secund). Ambele sisteme au folosit aceeași secundă ca unitatea lor de bază. Sistemul ISS a intrat în uz internațional în anii 1940 și a definit o secundă ca 1/86400 dintr -o zi solară medie .

În 1956, definiția celui de -al doilea a fost corectată și legată de conceptul de „an” (perioada revoluției pământului în jurul soarelui), luată pentru o anumită epocă , deoarece până atunci a devenit cunoscut faptul că perioada de rotație a Pământului în jurul axei sale ( ziua siderală ) nu a putut fi utilizată ca o valoare destul de exactă, deoarece rotația pământului este încetinită de forțele de maree și este, de asemenea, supusă oscilațiilor haotice. Mișcarea Pământului a fost descrisă în mesele Soarelui Newcomb (  1895), care a oferit o formulă pentru estimarea mișcării soarelui pentru anii 1900, pe baza observațiilor astronomice făcute între 1750 și 1892 [15] .

Таким образом, секунда в то время получила следующее определение:

«1/31 556 925.9747 доля тропического года для 0 января 1900 в 12 часов эээериного в 12 часов эээериного в 12 januaryчасов эээериер explica
 

Это оределение ыыло принято xi гкмв 1960 году [16] , на этой же конфееннци plat

« Тропический год » в определении 1960 года не был измерен, а был рассчитан по формуле, описывающей средний тропический год, который увеличивается линейно с течением времени. Это соответствовало шкале эфемеридного времени , принятой Международным астрономическим астрономическим 1 92 меридного времени . Это определение приводило в соответствие наблюдаемое расположение небесных тел с теответствие наблюдаемое расположение небесных тел с теответствие теорие видения. На практике на протяжении почти всего двадцатого века использовались таблицы Ньюкомба (с 1900 по 1983 годы) и таблицы Эрнеста Уильяма Брауна (с 1923 по 1983 годы) [15] .

Astfel, în 1960, definiția SI a eliminat orice relație explicită între a doua, cum a fost înțeleasă științific și lungimea zilei, așa cum o înțeleg majoritatea oamenilor. Odată cu invenția ceasului atomic la începutul anilor 1960, s -a decis utilizarea timpului atomic internațional ca bază pentru a determina a doua în locul revoluției Pământului în jurul Soarelui. Principiul de bază al mecanicii cuantice  este indistinguibilitatea particulelor . Astfel, fără a ține cont de influențele externe, structura și proprietățile tuturor atomilor unui izotop dat sunt complet identice. Prin urmare, sunt mecanisme ideale care sunt reproduse la cererea cercetătorului cu o precizie limitată doar de gradul de influență a influențelor externe. Prin urmare, dezvoltarea ceasurilor - time keepers, a condus la faptul că acuratețea scalei de timp implementate de ceasurile atomice a depășit acuratețea definiției astronomice, care a suferit și de imposibilitatea reproductibilității exacte a celui de-al doilea standard. Prin urmare, s -a decis trecerea la determinarea duratei unei secunde prin ceasuri atomice, luând ca bază un fel de tranziție între nivelurile de energie în atomi, care este slab afectat de influențele externe. După discuție, s-a decis să se ia atomi de cesiu, care au avantajul suplimentar că cesiul natural are un singur izotop stabil și să se prezinte noua definiție a celui de-al doilea în așa fel încât să corespundă cel mai bine efemeridei secunde utilizate.

După câțiva ani de muncă, Lewis Essen de la Laboratorul Național de Fizică al Marii Britanii ( Teddington ( engleză  Teddington ), Anglia) și William Markowitz ( engleză  William Markowitz ) de la Observatorul Naval al SUA au determinat legătura tranziției dintre două niveluri hiperfine ale Starea solului a atomului de cesiu -133 cu efemeri în al doilea rând [15] [18] . Folosind o metodă bazată pe recepția de semnale de la stația de radio WWV ( stația de radio ) [ 19] , ei au determinat mișcarea orbitală a Lunii în jurul Pământului, din care mișcarea Pământului în jurul Soarelui a putut fi determinată în termeni de timp măsurat prin mijloace atomice. ceasuri. Ei au descoperit că o secundă din timpul lui Ephemeris are o durată de 9.192.631.770 ± 20 perioade de emisie de cesiu [18] . Drept urmare, în 1967, XIII CGPM a definit al doilea atomic drept:  

[cincisprezece]

Эта секунда, ссылающаяся на атомное время, была позднее проверена на соответствие с секундой эфемеридного времени, определяемой лунными наблюдениями и совпала с ней в пределах 1 к 10 10 [20] . Несмотря на это, определённая таким образом секунда уже была чуть короче чем секунда по прежнему определению, определявшаяся по среднему солнечному времени [21] [22] .

În anii ’70, s -a descoperit că dilatarea timpului gravitațional afectează secundele numărate de ceasuri atomice, în funcție de altitudinea lor deasupra suprafeței Pământului. Al doilea universal a fost obținut prin reglarea valorilor fiecărui ceas atomic la nivelul mării , prelungind astfel al doilea cu aproximativ 1⋅10 −10 .

В 1997 годpreze, н совещании междprezeнародноize комитета мер ian

Это определение относится к атому цезия, не возмущённому внешними полями при температуре.
( англ.  Această definiție se referă la un atom de cesiu în repaus la o temperatură de 0 K. )

În practică, însă, această definiție înseamnă că măsurătorile de înaltă precizie ale celui de-al doilea trebuie rafinate pentru a ține cont de temperatura externă ( radiația corpului negru ) în care funcționează ceasurile atomice și se extrapolează la valoarea celui de-al doilea la zero absolut .

Modificările definițiilor unităților SI de bază în 2018-2019 nu au afectat a doua din punct de vedere substanțial, cu toate acestea, din motive stilistice, a fost adoptată o definiție formală nouă [24] :

Al doilea, simbolul s, este unitatea de timp SI; Valoarea sa este stabilită prin fixarea valorii numerice a frecvenței divizării hiperfine a stării de sol a atomului de cesiu-133 până la exact 9 192 631 770, când este exprimată în unitatea SI Hz , care este echivalentă cu C −1 .

Vezi și

Note

 1. Dengub V. M. , Smirnov V. G. Unități de mărime. Dicţionar de referinţă. - m .: Editura de standarde, 1990. - S. 103. - 240 p. — ISBN 5-7050-0118-5 .
 2. Broșura SI: Sistemul internațional de unități (SI) .  
 3. Reglementări privind unitățile de cantități permise pentru utilizare în Federația Rusă (link inaccesibil) . Fundația federală de informații pentru asigurarea uniformității măsurătorilor . Rosstandart . Preluat la 28 februarie 2018. Arhivat din original la 18 septembrie 2017. 
 4. ed. A. M. Prohorov . - 40.000 de exemplare.  - ISBN 5-85270-087-8 .
 5. Toomer, GJ
 6. -Springer - Verlag , 1975.- ISBN 0-387-06995-X . Arhivat 20 mai 2017 la Wayback Machine  
 7. O Neugebauer . Astronomia lui Maimonide și sursele sale  (англ.)  // Hebrew Union College Annual : jurnal. - 1949. - Vol. 22 . — P. 325 .
 8. al-Biruni Cronologia națiunilor antice: o versiune engleză a textului arab al lui Athar-ul-Bakiya din Albiruni sau „Vestigii din trecut”  (engleză) . - 1879. - P. 147-149. Arhivatpe 16 septembrie 2019 laWayback Machine
 9. R Bacon. Opus Majus al lui Roger Bacon  (Neopr.) . -University of Pennsylvania Press , 2000.-C. Tabel Facing Page 231.- ISBN 978-1-85506-856-8 .
 10. 1 2 3 Landes, David S. Revoluție în timp  (nespecificat) . -Cambridge , Massachusetts: Harvard University Press , 1983.- ISBN 0-674-76802-7 .
 11. Willsberger, Johann. Ceasuri și ceasuri  (Neopr.) . New York: Dial Press, 1975. — ISBN 0-8037-4475-7 . fotografie color pe toată pagina: a patra pagină de subtitrare, a treia fotografie după aceea (nici paginile și nici fotografiile nu sunt numerotate).
 12. Taqi al-Din . Дата обращения: 3 октября 2017. Архивировано 20 ноября 2016 года.
 13.  - 2001. - 1 octombrie ( vol. 1 , nr. 0 ).  
 14. Rapoarte ale Comisiei pentru Standarde electrice 90. Asociația Britanică pentru Avansarea Științei (1873). Preluat 3 octombrie 2017. Arhivat de la original la 20 noiembrie 2016.
 15. 1 2 3 4 5 Secunde bisecătoare . Departamentul serviciului de timp, Observatorul Naval al Statelor Unite . Дата обращения: 31 декабря 2006. Архивировано 27 мая 2012 года.
 16. Rezoluția 9 a Conferinței generale a XI-a privind greutățile și măsurile (1960) Arhivată la 26 iunie 2013 la Wayback Machine  
 17. Supliment explicativ pentru Efemeri astronomici și Efemerii American și Almanahul Nautic (pregătit în comun de Oficiile Almanacului Nautic al Regatului Unit și al Statelor Unite ale Americii, HMSO, Londra, 1961), în sectă. 1C, p.9), afirmând că la o conferință „în martie 1950 pentru a discuta constantele fundamentale ale astronomiei ... recomandările cu cele mai îndepărtate consecințe au fost cele care au definit timpul lui Efemeri și au adus Ephemeri lunare în conformitate cu cei Efemerii solari în termeni de timp efemeri. Aceste recomandări au fost adresate Uniunii Astronomice Internaționale și au fost adoptate oficial de Comisia 4 și Adunarea Generală a Uniunii de la Roma în septembrie 1952. "
 18. - doi : 10.1103/PhysRevLett.1.105 . - Cod biblic . Arhivat din original pe 19 octombrie 2008.  
 19. S Leschiutta. - S. S10-S19 .
 20. W Markowitz (1988). A.K. Babcock, G. A. Wilkins, eds. Rotația și ramele de referință ale Pământului pentru geodezie și geofizică . IAU Sumposia #128. pp. 413-418. Bibcode : 1988iaus..128..413m .
 21. DD McCarthy, C Hackman, R Nelson. - Editura IOP , 2008. - Vol. 5 . - doi : 10.1088/0004-6256/136/5/1906 . — Cod biblic . 
 22. La sfârșitul anilor 1950, standardul de cesiu a fost utilizat pentru a măsura atât lungimea medie curentă a celui de -al doilea timp solar mediu (UT2) ( 9 192 631 830 cicluri ), cât și al doilea din Ephemeris Time (ET) ( 9 192 631 770 ± 20 cicluri ), vezi L Essen. Scale de timp  (Neopr.)  // Metrologia . - 1968. - V. 4 , nr. 4 . - S. 161-165 . - doi : 10.1088/0026-1394/4/4/003 . - . Arhivat de la original pe 14 decembrie 2017. . După cum s-a menționat la pagina 162, cifra 9 192 631 770 a fost aleasă pentru secunda SI. L Essen, în același articol din 1968, a afirmat că această valoare „părea rezonabilă având în vedere variațiile în UT2”.
 23. Vezi pagina 515 din R.A. Nelson; - 2000. - T. 38 , nr 6 . - doi : 10.1088/0026-1394/38/6/6 . - Cod . Arhivat din original pe 12 august 2014. 
 24. Unități de bază SI (недоступная ссылка) . BIPM . Дата обращения: 22 июня 2019. Архивировано 23 декабря 2018 года. 

Literatură

Link -uri